Liệu bán đất với giá rẻ có đem lại lợi nhuận cho chủ sở hữu