Túi vải bố ( túi vải Canvas) là gì mà khiến nhiều người dùng