Đạt doanh thu 10 triệu đô ngay ngày đầu tiên, nước hoa của c