Người dân Hà Nội đua nhau đổ xô vào mua bán nhà đất Đà Nẵng