Những đối tượng dễ mắc nám tàn nhang và cách điều trị