Tại sao phải có phác đồ điều trị bệnh tiểu đường tuyp 2