Phải chăng tắm trắng bằng cám gạo thật sự thần tốc?