Cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa camera quan sát